Etusivu
M.J. Moilanen Oy
Metsänomistajan apuna!
Etusivu
Etusivu
M.J. Moilanen Oy
Metsänomistajan apuna!
Etusivu
previous arrow
next arrow

M.J. Moilanen Oy – Metsänomistajan apuna!

Metsäsuunnitelma

Metsätaloudessa suunnitelmallisuus on tärkeässä osassa. Huolellisesti laaditun metsäsuunnitelman avulla ajoitat metsänhoitotoimenpiteet oikein ja parannat näin metsäsi tuottavuutta. Otamme tuottavuuden lisäksi suunnittelussa huomioon myös monimuotoisuusarvot ja muut tekijät – juuri niin kuin haluatte. Metsäsuunnitelma laaditaan tarkasti seuraavalle 10 vuodelle ja suuntaa-antavasti 30 vuodelle.

Tila-arvio

Tila-arvio on asiakirja, joka määrittää omaisuutesi arvon. Sen tekeminen voi tulla tarpeelliseksi esimerkiksi omaisuudenjakoa, sukupolvenvaihdosta tai kiinteistön myyntiä varten. Tila-arvio laaditaan summa-arvomenetelmällä ja siinä otetaan huomioon mm. sijainti, kasvupaikat, taimikot, puuston määrä puutavaralajeittain sekä hakkuumahdollisuudet.

Metsäveroilmoitus

Metsänomistajan velvollisuus on tehdä metsäveroilmoitus edellisen vuoden tuloista ja menoista helmikuun loppuun mennessä – myös siinä tapauksessa, vaikka tuloja ei olisikaan. Ilmoitusta tehdessä metsänomistajalla tulee olla tallessa kaikki metsätalouteen käytetyt kuitit. Ota yhteyttä, mikäli tarvitset apua sen teossa!

Tukihakemukset

Metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi valtio myöntää kestävän metsätalouden rahoitusta eli kemera-tukea. Sitä on mahdollista saada mm. taimikon varhaishoitoon, nuoren metsänhoitoon, metsäteiden rakentamiseen, terveyslannoituksiin sekä suometsän hoitoon. Kysy lisää metsäasiantuntijaltamme olisiko metsässäsi mahdollisia kohteita tukien saamiseksi.

Metsän uudistaminen

Kun metsä on tullut elinikänsä päähän ja se on hakattu, metsälaki velvoittaa uuden taimikon perustamistoimenpiteiden tekemisen loppuun viimeistään kolme vuotta puunkorjuusta. Uudistaessa arvioimme maapohjalle oikean maanmuokkaustavan ja kasvatettavan puulajin/puulajit. Muokattu uudistusalue joko kylvetään siemenillä tai istutetaan taimilla. Tuottavimmat taimikot saadaan aikaisiksi jalostetuilla siemenviljelyssiemenillä tai taimitarhalla tuotetuista, oikeaa alkuperää olevilla taimilla. Pyydä tarjous uudistamispaketista!

Taimikonhoito

Taimikonhoito on yksi tärkeimmistä vaiheista metsän kasvun kannalta. Sen laiminlyöminen pilaa suurella todennäköisyydellä taimikon mahdollisuuden kasvaa hyvinvoivaksi ja tuottavaksi metsäksi! Kauttamme löydät ammattitaitoiset metsurit tekemään työt puolestasi tai voimme myös neuvoa teitä tekemään työt oikeaoppisesti. Hoidamme puolestasi kaikki tarvittavat kemera-tuet, mikäli vain hoitokohde täyttää tuelle asetetut vaatimukset.

Puukaupan avustaminen

Kauttamme saat tavoitteisiisi sopivan puunmyyntisuunnitelman. Kilpailutamme puukaupan ja valvomme sen hoitamisen alusta loppuun. Hakattavat kohteet eli leimikot mitataan aina maastotyönä ja rajataan huolella.

Kunnostusojitukset

Vesitalouden vaivatessa metsän kasvua, on kunnostusojitus tällöin tarpeellinen toimenpide. Kunnostusojituksessa vanhat ojat kaivetaan auki ja mahdollisesti tehdään myös uudet täydennysojat sekä tarvittavat vesiensuojelurakenteet. Ojituksen yhteydessä suositellaan tehtäväksi myös piennartiet, taimikonhoidot, harvennukset ja terveyslannoitukset!

Metsäteiden perusparantaminen ja rakentaminen

M.J. Moilanen Oy:llä on vuosikymmenten kokemus metsäteiden rakentamisesta ja perusparantamisesta. Hyvä metsätie näkyy suoraan puun hinnassa, sillä puutavara on helpommin kuljettavissa pois metsästä. Myös metsänomistaja hyötyy tiestä, sillä hoitokohteet ovat helpommin saavutettavissa.

Tieisännöinti

Tiekunnan omistamassa tiessä voi olla tarvetta tieisännöitsijälle. Tien käyttöön liittyvät hallinnointi-, kokous -ja tiedotusasiat vievät aikaa, joten ammattilaisen tuoma apu voi tulla tarpeeseen. Ulkopuolisen ammattilaisen hoitaessa asioita epäselvyydet häviävät ja asioiden hoito helpottuu sekä tiemaksut tulevat kerättyä oikeuden mukaisesti. Hoidamme mielellämme tieisännöinnin valmiina kokonaispakettina, mutta teemme esimerkiksi myös pelkän tieyksikkölaskelman.

Metsurityöt ja muut palvelut

Oli kyseessä isot tai pienet puunkaadot, maisemointihakkuut, kannonjyrsinnät tai pihatyöt, hoidamme ne kaikenkattavasti toiveittesi mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä – kysymällä selviää!